ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 46/2015

Zajištění proti poklesu?

Velmi problematické

čislo 2015/46 - 13.04.2017

Investoři, kteří pravidelně sledují grafy kurzovního vývoje u vybraných akcií a snaží se identifikovat zajímavé technické formace, nacházejí po nějaké době u mnoha titulů podobný vzor. Vykreslené křivky buď kopírují historické vrcholy, nebo strmý kurzovní růst. Odpadlíci v podobě kurzu směřujícího na jih se ukazují jen zřídka. „Zkušení“ investoři, kteří už alespoň jednou zažili burzovní krach, se chovají uvážlivě. Se zálibou využívají finanční deriváty, a právě nyní začínají vyhledávat akcie, které v minulosti zaznamenaly výrazný růst. Avšak zároveň se tržní účastníci snaží ulovit na vyhledávacích platformách zajímavé put warranty, short turba nebo minis. Pokud kurz sledované akcie propadne, realizují zisky. Není přitom potřeba, aby akcie zkrachovala až na dno pokles o 10 procent je u některých přehřátých titulů je „zdravá“ korekce. Pokles nakonec může nastartovat další růst. Vzniká ale jeden problém: na trhu je nyní k dispozici jen velmi málo put opcí – nebo minimálně takových, které při aktuální vysoké kurzovní úrovni mají zajímavé parametry nastavení páky a strike pro realizaci výnosů. Například ve Švýcarsku jsou nyní kotovány jen tři put opce na společnost Netflix. Akcie Netflixu se již delší dobu prudce rostou a investoři znají jen jeden směr. Atraktivní short produkty na Actelion, aby jeden pohledal. O exotických akciích na strmém vzestupu, jako je Arista Networks (která má ale konec konců tržní kapitalizaci přes jednu miliardu dolarů) ani nemluvě. Buď jsou paranoidní všichni investoři, kteří shorty vykupují, nebo určité emisní programy nestíhají shorty dodávat. Dokud ale rostoucí trend pokračuje, zůstává povědomí o možném zajištění daleko v pozadí. A hledání kvalitních shortů se stává náročnou disciplínou.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 46/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt