ZERTIFIKATEJOURNAL

5G Technology Index                                                  Nová budoucnost

Odhaduje se, že do roku 2020 bude globálně připojeno 50 až 500 miliard „přístrojů“. Výsledný potenciál pro hospodářský růst a tvorbu budoucích hodnot je obrovský. Investoři, kteří se již dnes chtějí připravit na tento budoucí vývoj, mohou zohlednit nově emitovaný participační certifikát od švýcarské banky Vontobel, který nese označení Solactive 5G Technology Index. Podkladový index zohledňuje 20 akcií koncernů z různých sektorů, které mají co do činění s infrastrukturou 5G. Při výběru akcií se rovněž zohledňuje také to, kolik přihlášených patentů má vybraná společnost v segmentu 5G a také v kolika společných 5G konsorciích působí. Samozřejmě při volbě hrají roli i obvyklé finanční ukazatele. Produkt je proto vhodný pro přimíchání do investičních portfolií. 

Více 

   S&P 500 Express                                                        Naděje v opětovný růst

Naděje na průlom v obchodních jednáních mezi USA a Čínou vý-razně posílily akciové trhy. Ame-rický index S&P 500 se i přes tr-valý odpor vyšplhal k úrovni 2,800 bodů. Nicméně někteří tržní ex-perti varují před přehnaným opti-mismem. Čím vyšší jsou očeká-vání, tím větší je následné zkla-mání, ale pokud někdo z investorů hledá „konzervativní“ investici pro americký akciový trh, můžete ve svém uvažování zohlednit novou emisi express struk-tury od Deutsche Bank, která má za pod-kladový index S&P 500. Tento cenný papír je každý rok vybaven pětiprocentním snížením realizační úrovně a při splatnosti disponuje rovněž zajištěním až do poklesu ve výši 35 procent.

Více 

 EUSIPA Derivative Map

EUSIPA Derivative Map člení všechny strukturované produkty na investiční a pákové produkty. Tyto dvě kategorie se dále dělí do 6 hlavních skupin, které obsahují více než 20 typů produktů. V každé hlavní skupině jsou zařazeny různé typy produktů. Způsob fungování různých typů produktů je znázorněn pomoci payoff diagramu. Mapa také nabízí další informace k tržnímu očekávání a popisuje specifické charakteristiky jednotlivých produktů.

VíceEUSIPA DERIVATIVE MAP© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt