ZERTIFIKATEJOURNAL

GBC Directors' Dealings                                            Investovat jako insideři

Zcela nově na trh přichází certifikát UBS AG GBC Directors‘ Dealings. Tento investiční produkt zohledňuje top 30 akcií z indexu GBC Insider Focus (GBC IFX). Od září 2016 analyzuje investiční dům GBC pro tento index transakce, které podléhají zákonu o hlášení insider obchodů, a to u všech společností, které sídlí v Německu nebo v ostatních německy mluvících zemích. Investiční strategie se řídí přísnými pravidly: pokud jsou přesvědčivé i další finanční ukazatele, tak je při insider nákupu příslušná akcie zahrnuta do indexu, a při insider prodeji index opouští. Dosud je strategie velmi úspěšná: v uplynulých třech letech zaznamenal index GBC IFX nárůst 15 procent, a za posledních šest měsíců rostl dokonce o 26 procent. Dařilo se mu o poznání lépe než indexům DAX (6 %/11 %), MDAX (8 %/14 %) a SDAX (12 %/ 18%).

Více 

   eBay                                                                              Rostoucí platforma s polštářem 

Koncern eBay zaznamenal ve druhém čtvrtletí výrazný pokles zisku. Společnost oznámila, že došlo ke snížení čistého zisku z 437 milionů na „pouhých“ 27 milionů. Důvodem bylo vytvoření milionového rezervního fondu pro daňové účely. Pokud bychom tyto zvláštní efekty nechaly stranou, tak by zisk poklesl jen o jedno procento na 493 milionů dolarů, tedy 45 centů na akcii. Tyto výsledky přesně naplnily očekávání analytiků. Nicméně investoři přesto zareagovali prodejními příkazy. Především výhled na aktuální čtvrtletí byl přijat s obavami. Potěšitelné je, že eBay platformu nyní využívá 171 milionů aktivních členů což je o dva miliony více než v uplynulém kvartále

Více 

 EUSIPA Derivative Map

EUSIPA Derivative Map člení všechny strukturované produkty na investiční a pákové produkty. Tyto dvě kategorie se dále dělí do 6 hlavních skupin, které obsahují více než 20 typů produktů. V každé hlavní skupině jsou zařazeny různé typy produktů. Způsob fungování různých typů produktů je znázorněn pomoci payoff diagramu. Mapa také nabízí další informace k tržnímu očekávání a popisuje specifické charakteristiky jednotlivých produktů.

VíceEUSIPA DERIVATIVE MAP© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt