ZERTIFIKATEJOURNAL

HappyNewYear Index                                                  Sázka na poražené roku 2017

Právě osm výše zmíněných akcií zohledňuje Morgan Stanley v indexu „HappyNewYear“. Tento výběrový barometr byl uveden na trh 11. prosince 2017 za výchozí emisní cenu 100,00 EUR. Kopíruje hodnotový vývoj osmi "Loser akcií", přičemž počáteční váha je jednotná a každé společnosti v indexu náleží 12,5 procenta. Na index emitovala společnost Morgan Stanley tři různé MINI struktury s počáteční pákou ve výši tří až pět a dále pak pět různých faktor certifikátů, které mají páku od jedné do pěti. Takže investoři s různým výnosově-rizikovým profilem mohou u vybraných loser akcií roku 2017 spekulovat na oživení v roce 2018. Nejvíce konzervativní variantou je faktor certifikát s pákou jedna (viz tabulka). Funguje jako tracker, takže kopíruje vývoj podkladového indexu HappyNewYear téměř v poměru jedna ku jedné.

Více 

   Voltabox                                                                      Opět "pod proudem"

Svoji burzovní premiéru si společnost Voltabox odbyla v říjnu loňského roku. IPO tohoto výrobce baterií bylo velkým úspěchem. Emisní kurz byl stanoven na úrovni 24 EUR. Na konci prvního obchodního dne se akcie společnosti obchodovaly za 32 EUR. Ovšem počáteční euforie se rychle vytratila. Maximální hodnoty 33 EUR bylo dosaženo několik dní po prvotní burzovní kotaci a následně se cena vydala směrem na jih a na konci roku se dostala až na úroveň 22,32 EUR. Od této doby se cena akcií pohybuje kolem své emisní hodnoty. Discouter z emisní dílny DZ Bank generuje maximální výnos, pokud se akcie bude také v prosinci 2018 nacházet nad svoji emisní cenou.

Více 

 EUSIPA Derivative Map

EUSIPA Derivative Map člení všechny strukturované produkty na investiční a pákové produkty. Tyto dvě kategorie se dále dělí do 6 hlavních skupin, které obsahují více než 20 typů produktů. V každé hlavní skupině jsou zařazeny různé typy produktů. Způsob fungování různých typů produktů je znázorněn pomoci payoff diagramu. Mapa také nabízí další informace k tržnímu očekávání a popisuje specifické charakteristiky jednotlivých produktů.

VíceEUSIPA DERIVATIVE MAP© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt