ZERTIFIKATEJOURNAL

Artificial Intelligence Index                                       Umělá inteligence má budoucnost

Investoři mohou do tohoto megatrendu investovat prostřednictvím certifikátu z emisní dílny švýcarské banky Vontobel, který má za podkladové aktivum Solactive Artificial Intelligence Performance-Index. Index je složen z 14 až 20 členů z dílčích AI subsektorů, hardwarových a softwarových platforem, aplikací a Big Data. Klíčovými kritérii pro výběr jsou afinita obchodního modelu k umělé inteligenci a finančním poměrům. Na závěr jsou zohledněny finanční nejsilnější tituly, které jsou seřazeny do výběrového žebříčku. Index umělé inteligence je kalkulován a pololetně upravován index providerem – společností Solactive. Současné složení je líbivé a v indexu jsou zastoupeny známé společnosti Alibaba, Amazon, Facebook, Nvidia a Tencent (ISIN DE000VL3SJB4).

Více 

   Ryanair                                                                        Nízkonákladový problém

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair zaznamenala v prvním čtvrtletí 2018/19 velmi výrazný pokles zisku, a to o plných 20 procent. Hlavními důvody byly stávky a vyšší náklady na kerosin. A opětovní zlepšení tohoto stavu je přinejmenším v krátkodobém horizontu prozatím v nedohlednu. Ryanair doposud stále trvá na svých původních prognózách pro rok 2018 a chce dosáhnout zisku 1,25 až 1,35 miliardy eur. Rozhodující budou výsledky za druhé čtvrtletí. Reakce trhu byla okamžitá. Po oznámení výsledků poklesla hodnota akcií o šest procent a dosáhla nejnižší úrovně od počátku roku 2017. MINI short z dílny BNP Paribas může být vhodnou investiční alternativou.

Více 

 EUSIPA Derivative Map

EUSIPA Derivative Map člení všechny strukturované produkty na investiční a pákové produkty. Tyto dvě kategorie se dále dělí do 6 hlavních skupin, které obsahují více než 20 typů produktů. V každé hlavní skupině jsou zařazeny různé typy produktů. Způsob fungování různých typů produktů je znázorněn pomoci payoff diagramu. Mapa také nabízí další informace k tržnímu očekávání a popisuje specifické charakteristiky jednotlivých produktů.

VíceEUSIPA DERIVATIVE MAP© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt