ZERTIFIKATEJOURNAL

Bet-at-Home.com                                                        Přehnaná reakce

V Rakousku způsobil velkou nejistotu připravovaný návrh zákona, podle něhož by měly být blokovány online nabídky zahraničních poskytovatelů online-kasin. Bet-at-Home.com generuje většinu svých výnosů právě v této oblasti online-gamblingu. Jen v prvním čtvrtletí 2018 to bylo plných 58,4 procenta. Tato regulace by se velmi výrazně projevila v koncernovém zisku. Obavy jsou ovšem neopodstatněné: o den později byl návrh zákona stažen a nový návrh se zatím zdá být v nedohlednu. Akciový kurz na tyto události pohotově zareagoval růstem, ale díky přetrvávající nejistotě bylo oživení jen částečné.

Více 

   Deutsche Telekom                                                      Gigantická fúze na obzoru

Již před několika týdny jsme napsali, že podle důvěrných informací znovu jednají T-Mobile US (dceřiná společnost Deutsche Telekom) a její konkurent Sprint o potenciální fúzi. Nyní je to oficiální. Oba koncerny opětovně usilují o vzájemné spojení. Prozatím byla uzavřena závazná dohoda „Business Combination Agreement“, která by měla vést ke spojení obou společností do jedné. Německá matka (Deutsche Telekom) by dle dohody měla mít v této budoucí společnosti podíl 42 procent, japonská Softbank (matka koncernu Sprint) 27 procent a zbylých 31 procent bude volně k dispozici akcionářům. Vhodný timing pro investici do bonus certifikátu od švýcarské banky Vontobel.

Více 

 EUSIPA Derivative Map

EUSIPA Derivative Map člení všechny strukturované produkty na investiční a pákové produkty. Tyto dvě kategorie se dále dělí do 6 hlavních skupin, které obsahují více než 20 typů produktů. V každé hlavní skupině jsou zařazeny různé typy produktů. Způsob fungování různých typů produktů je znázorněn pomoci payoff diagramu. Mapa také nabízí další informace k tržnímu očekávání a popisuje specifické charakteristiky jednotlivých produktů.

VíceEUSIPA DERIVATIVE MAP© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt