ZERTIFIKATEJOURNAL

QIX                                                                                Evropské dividendy v jednom balíčku

Sofistikované dividendové strategie zohledňují při výběru vhodných akcií nejen dividendový výnos. Aby bylo možné vybrat společnost, která je schopná dlouhodobě vytvářet stabilní výnosy, dostávají se stále častěji do hledáčku také další mikroekonomické parametry a finanční ukazatele.Takovými výběrovými kritérii může být například kontinuita ve vyplácení dividend, volatilita kurzu akcie nebo historický vývoj růstu zisku společnosti      Osm různých takových kritérií spojuje nový QIX Dividenden Europa – což je index, který byl uveden na trh 2. května, spravují jej v TraderFox GmbH a kalkulaci provádí Solactive AG. Tento index denominovaný v eurech odráží kurzový vývoj akcií 25 dividendově silných evropských společností. Ty jsou vybrány na základě investiční strategie kombinované s osmi dalšími oceňovacími kritérii. Při prověřování a přenastavování indexu všechny společnosti získají stejnou váhu.

Více 

   Nike                                                                              Nejlepší obranou je útok

Akcie největšího světového výrobce sportovního zboží dosáhly svého historického maxima na konci roku 2015, kdy se vyšplhaly na 68 dolarů. Pak to šlo s koncernem Nike z kopce. V průběhu loňského roku se na úrovni 49 dolarů konečně vytvořila solidní hranice podpory a do roku 2017 odstartovala akcie s hodnotou 51 dolarů, kolem které se pohybovala téměř šest měsíců. Nyní Nike zatroubil k útoku. Od února do konce května vzrostl zisk o 19 procent a dosáhl 1,0 miliardy dolarů. Tržby se také zvýšily o plných pět procent na 8,7 miliardy dolarů. Koncernové výsledky tak překonaly očekávání analytiků. Prezentovaný Bonus Cap nabízí výnos ve výši 9,9 procenta.

Více 

 EUSIPA Derivative Map

EUSIPA Derivative Map člení všechny strukturované produkty na investiční a pákové produkty. Tyto dvě kategorie se dále dělí do 6 hlavních skupin, které obsahují více než 20 typů produktů. V každé hlavní skupině jsou zařazeny různé typy produktů. Způsob fungování různých typů produktů je znázorněn pomoci payoff diagramu. Mapa také nabízí další informace k tržnímu očekávání a popisuje specifické charakteristiky jednotlivých produktů.

VíceEUSIPA DERIVATIVE MAP© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt