ZERTIFIKATEJOURNAL

Value Stars Deutschland                                            Vyslídí slibné Akcie

Hvězdný americký investor Warren Buffett a jeho partner Charles Munger pozvali začátkem května své akcionáře na výroční valnou hromadu koncernu Berkshire Hathaway, která se tradičně konala ve městě Omaha. Letos do tohoto města v americkém státě Nebraska dorazilo více než 42.000 akcionářů. Buffett převzal společnost Berkshire v roce 1964 a od tohoto data se setkání stalo vrcholnou událostí pro všechny value orientované investory. Value investing je dlouhodobá investiční strategie zaměřená na fundamentální faktory. Centrální myšlenkou je dívat se na investice do akcií z pohledu historického přístupu, tedy: ne jako na krátkodobý objekt spekulace, ale jako na sekuritizovaný podíl ve společnosti, který umožní dlouhodobou participaci na růstu a zvýšeních kapitálu.

Více 

   Volkswagen                                                                  Jednou nahoru podruhé dolů

Akcionáři společnosti Volkswagen zažívají v současné době jednu změnu za druhou. Operativní výsledky největší globální automobilky jsou plně v souladu s očekáváním. V dubnu koncern prodal 927 000 vozidel a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to znamená nárůst o 10,2 procenta. Od začátku roku bylo novým majitelům předáno více než 3,6 milionů vozidel – výrazný nárůst o plných 8,1 procenta.  Dobré zprávy  přišly 

v posledních dnech také z Číny. „Říše středu“ oznámila výrazné snížení dovozních cel pro automobily, konkrétně z 25 procent na pouhých 15 procent. Bonus Cap z emisní dílny švýcarské banky Vontobel, umožní výnos ve výši 16,8 procent.

Více 

 EUSIPA Derivative Map

EUSIPA Derivative Map člení všechny strukturované produkty na investiční a pákové produkty. Tyto dvě kategorie se dále dělí do 6 hlavních skupin, které obsahují více než 20 typů produktů. V každé hlavní skupině jsou zařazeny různé typy produktů. Způsob fungování různých typů produktů je znázorněn pomoci payoff diagramu. Mapa také nabízí další informace k tržnímu očekávání a popisuje specifické charakteristiky jednotlivých produktů.

VíceEUSIPA DERIVATIVE MAP© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt