ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 67/2015

Rizikové faktory

Se neustále mění

čislo 2015/67 - 02.05.2018

V současnosti burziáni velmi čile diskutují potenciálně největší rizikové faktory pro akciový trh. Na přelomu roku byla největším nebezpečím Severní Korea, pak se dostavilo nebezpečí rostoucích úroků, které několik týdnů zaměstnávalo hlavní titulky ve finančních médiích. Nyní se všechno točí kolem nedávno zavedených cel na dovoz oceli a hliníku. Zajímavé je, že tato obchodní politika zatím nezanechala žádný výrazný šrám. Naopak: podle analytických podkladů investiční společnosti DWS se ukazuje, že právě od nástupu Trumpa do úřadu se globální aktivita ještě zrychlila. Přesto existuje riziko, že obchodní rozpory a tržní deformace se mohou stát problémem pro globální ekonomiku. Experti DWS přesto vidí vysokou pravděpodobnost, že nakonec přece jen dojde k uzavření takových obchodních dohod, které globální konjunkturu nevykolejí ze zaběhnutých kolejí. To by byla rozhodně velká škoda. Koneckonců trvalo desítky let, než se tento globální obchodní systém vybudoval. Je rovněž velká škoda, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy plánuje zákaz binárních opcí a v této souvislosti budou patrně zlikvidovány všechny exotické warranty jakými jsou například tzv. „Inliner“. Především ve fázích stagnace a postranního vývoje, kterým trhy procházejí právě v současnosti, jsou tyto produkty nepostradatelné pro všechny typy investorů. Ačkoli poslední slovo doposud nepadlo, je jisté, že regulatorní šílenství bude velmi obtížné zastavit.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 67/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt