ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 58/2015

Pick of the Week

Jost Werke

čislo 2015/58 - 26.10.2017

Finanční investor Cinven musel před necelými dvěma lety ukončit svoji snahu o burzovní kotaci společnosti Jost Werke, která se profiluje jako významný dodavatel v segmentu nákladních automobilů. Také druhý pokus nebyl zcela bezproblémový. Akcie se upisovaly za hodnotu 27 eur. Více v aktuálním vydání ZertifikateJournal.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 58/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt