ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 48/2015

Exchnage Traded Commodities

Zlato

čislo 2015/48 - 11.05.2017

Exchnage Traded Commodities („ETCs“) jsou burzovně obchodované cenné papíry. Jedná se o komoditou zajištěné dlužní úpisy, pomocí nichž lze pasivně investovat do široké palety investičních tříd. Podkladovými aktivy ETCs jsou komodity, komoditní indexy, popřípadě futures kontrakty. Více v aktuálním vydání ZertifikateJournalProsím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 48/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt