ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 52/2015

Anouch Wilhelms

Commerzbank

čislo 2015/52 - 13.07.2017

O takzvaných FANG akciích slýcháme ze všech stran, ačkoliv nyní se dostávají pod značný tlak. FANG je akronym sestávající z počátečních písmen největších technologických společností USA, jejichž akcie v uplynulých letech zažily skutečnou kurzovou rally: Facebook – Amazon.com – Netflix – Alphabet (Google). Všechny tyto čtyři akcie jsou zastoupeny v indexu Nasdaq 100 a dohromady tvoří se svým 23procentním podílem téměř čtvrtinu tohoto indexu. Pokud započítáme i obě „nejtěžší váhy“ indexu, tedy Apple (jedenáct procent) a Microsoft (osm procent), pak zjistíme, že těchto šest akcií tvoří více než 40 procent váhy indexu, který je tvořen akciemi celkem 100 společností. Dohromady tvoří podíl technologických firem v Nasdaq 100 téměř 60 procent. Commerzbank má v nabídce nespočet produktů jak na akcie FANG, tak i na index Nasdaq 100. S indexovým certifikátem je možné sledovat kurzový vývoj indexu Nasdaq 100 téměř v poměru jedna ku jedné (ISIN DE0007029779). Jelikož je index denominován v dolarech, má posilující americký dolar pozitivní vliv na hodnotu tohoto certifikátu, a naopak silnější euro negativní. Investoři, kteří by se tomuto měnovému riziku chtěli raději vyhnout, mohou zvolit takzvanou „quanto“ variantu indexového certifikátu na Nasdaq 100 (ISIN DE000CB23ZD2). Commerzbank dále nabízí v oblasti certifikátů také pákové produkty a warranty na Nasdaq 100. Klasicky je možné například put warranty použít k zajištění kurzu tak, aby při náhlém propadu kurzu zafungoval určitý „polštář“. S turbo certifikáty na Nasdaq 100 mohou investoři participovat na rostoucím nebo klesajícím kurzu indexu. Riziko úplné ztráty je u turbo certifikát ale značně vyšší, než je tomu například u indexové investice. To je ale kompenzováno možností realizace vyššího zisku. Páka přitom určuje sílu efektu kurzového vývoje na hodnotu certifikátu. U Turbo Bull s pákou 10 (ISIN DE000CE7N7N8) v zásadě platí, že pokud se index dostane jedno procento do plusu, vzroste hodnota certifikátu o deset procent, a naopak o deset procent poklesne při propadu kurzu o jedno procento. Pro Turbo Bear certifikáty platí to samé, jen pro opačný vývoj kurzu podkladového aktiva. Pokud se index nachází jedno procento v plusu, hodnota Turbo Bear poklesne o deset procent.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 52/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt