ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 80/2015

Allianz

Pick of the Week

čislo 2015/80 - 28.11.2018

Pojišťovací koncern Allianz repor­toval vynikající výsledky, které dosáhl ve třetím čtvrtletí. Také většina analytiků na ně reagovalo velmi pozitivně. Například společ­nost Independent Research, zvý­šila svůj cílový kurz pro akcie Alli­anz z 225 na 230 EUR a potvrdila své dřívější doporučení „koupit“. Provozní výsledky a dosažený čistý zisk překonaly všeobecná očekávání. Koncern pokračuje v již dříve nastavené cestě. S napětím lze očekávat 30 listopad, kdy v rámci dne kapi­tálového trhu, bude Allianz pre­zentovat své střednědobé cíle. Proto zajímavou investiční alter­nativou stále zůstává dříve dopo­ručovaný Bonus Cap certifikát odd Citi, který nabízí výnos ve výši 7,8 procenta p.a. Více v aktuálním vydání ZertifikateJournalProsím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 80/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt