ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 65/2015

Digitalizace

Urychluje růst

čislo 2015/65 - 05.04.2018

Strukturované produkty si v posledních letech vydobyly velmi důležité postavení. Především se etablovaly jako inovativní a flexibilní investiční nástroje. Všeobecně se očekává, že bude pokračovat trend směřující k větší individualizaci segmentu strukturovaných produktů. Stále více emitentů nabízí svým klientům investiční řešení „šitá na míru“, která zohledňují všechny jejich požadavky. Nové produktové struktury mohou vždy uspokojit cílené potřeby investorů. Chvíli ještě potrvá, než deriváty naleznou široké uplatnění také v portfoliích drobných investorů. Stále jsou příliš velké obavy a neznalost mnoha investorů, aby mohli skutečně využít všechny výhody moderních strukturovaných produktů. V současnosti segment strukturovaných produktů zaznamenává velmi rychlý technologický rozvoj. Trend jednoznačně směřuje k otevřeným digitálním platformám, kde si drobní investoři mohou v reálném čase vytvořit vlastní strukturované produkty, které budou odrážet jejich individuální představy a požadavky. Tyto platformy jsou stále na počátku, ale významní emitenti očekávají, že budou tímto způsobem generovat velkou část obratu. Digitalizace je hybnou budoucího růstu.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 65/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt