ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 64/2015

Jsou certifikáty drahé?

Ani náhodou!!!

čislo 2015/64 - 21.03.2018

Jakou skutečnou cenu má strukturovaný produkt? Nesnižují skryté náklady celkový výnos?Jakou hodnotu má zvolená investice? Tyto otázky si klade mnoho drobných investorů, když navzájem porovnávají různé finanční produkty. Aktuální výsledky empirické studie dokládají, že strukturované produkty nejsou vůbec drahé. Takový závěr není pro odborníky překvapením. Roční náklady na investici do certifikátů dosahují v průměru 0,71 procenta. Pokud zohledníme rovněž náklady na zajištění, tedy náklady na pořízení, zpravidla nepřekročí výše celkových nákladů 1 procento. Provedená studie ukázala, že produktová transparentnost a silná konkurence v rámci segmentu strukturovaných produktů vede k efektivním nákladovým strukturám. Zejména v dobách nízkých úrokových sazeb a nízkých výnosů mají náklady významnou roli pro všechny drobné investory. Doposud byla výše těchto nákladů velmi rozmanitá a pro drobné investory netransparentní. Členové profesní organizace Deutsche Derivate Verband se v rámci kodexu férového jednání s investory zavazují k plné transparentnosti všech poplatků, které se pojí s investicemi do strukturovaných produktů, včetně nákladů "zabudovaných" do jednotlivých struktur. U každého finančního produktu je pro investory jistě nejdůležitějším kritériem očekávaný výnos. Informace o poplatcích a dalších nákladech však přináší investorům lepší orientaci a pomáhá při investičních rozhodnutích.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 64/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt