ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 76/2015

Lars Brandau DDV (pokračování)

čislo 2015/76 - 03.10.2018
Svět strukturovaných cenných papírů nabízí vhodné produkty pro každého investora. V posledním období se zvýšil zájem a objemy obchodů u investičních certifikátů s ochranou kapitálu. V tomto oh­ledu existují náznaky, že někteří investoři jsou zase opatrnější, za­tímco jiní jsou ochotni podstoupit o trochu větší riziko a angažovat se odpovídajícím způsobem.

2


Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 76/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt