ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 66/2015

Wikifolio

Úspěšné a velmi žádané

čislo 2015/66 - 19.04.2018

Pro investory určitě nebyly uply­nulé týdny na akciových trzích poklidnou procházkou. Ovšem úspěšní traders mohli udržet pří­padné škody ve snesitelných hra­nicích, především díky individuální flexibilitě a důslednému zajištění. Následující tabulka prezentuje Top 3 portfolia na sociální platformě wikifolio, která byla úspěšná i v turbulentních časech. Také v březnu pokračovaly akciové trhy v poklesu. Téměř všechny známé indexy v Evropě a v USA zazna­menaly v uplynulém měsíci nega­tivní performance. Například u hlavního německého akciového indexu DAX došlo minulý měsíc k bezmála šestiprocentnímu propa­du, který následoval po třípro­centním poklesu v únoru. Až na několik výjimek se od listopadu nachází největší německý akciový index v klesajícím trendu, který se projevuje negativními výnosy „p.m.“ Až ve fázích poklesu se skutečné projeví schopnosti dob­rých investorů. Více v aktuálním vydání ZertifikateJournalProsím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 66/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt