ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 65/2015

Wikifolio

Bezkonkurenční akcie

čislo 2015/65 - 05.04.2018

Ve skutečnosti by asi každý měl být akcionářem. Deutsche Börse pořádala v polovině března již po čtvrt tzv. „Den akcie – den akcionářů.“ Dobrá příležitost ve­řejnosti ukázat, že široce diverzifi­kované akciové portfolio přináší v dlouhodobém horizontu vyšší vý­nosy než jiné formy investic nebo spoření. Snad nejvýznamnějším za­stáncem investice do akcií je Je­remy J. Siegel. Každý, kdo zná jeho knihu „Stocks for the Long Run“ – „Investice do akcií, běh na dlouhou trať“- se téměř nevyhnu­telně stává dlouhodobým „bý­kem.“ Podle výše zmíněného pro­fesora financí z Wharton School, University of Pennsylvania, nemá žádná jiná třída aktiv dlouhodobé výnosy tak stabilní jako akcie. Více v aktuálním vydání ZertifikateJournalProsím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 65/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt