ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 41/2015

Výhled 2017

Záplava černošedých labutí

čislo 2015/41 - 02.02.2017

Většina analytiků se u prognóz na rok 2017 shodne v tom, že velmi vysoká jsou potenciální politická rizika. Jistě v tomto roce se kromě české kotliny bude volit také ve Francii, Nizozemí a Německu. Významná francouzská banka Société Générale identifikovala ve svých analýzách pro příští měsíce čtyři černé labutě. Uvedené rizikové oblasti nejsou neznámé a rozhodně nesnesou označení černá labuť. Francouzští experti byli více odvážní a ke svým prognózám doplnili pravděpodobnost, s jakou by mohla tato rizika nastat. Již zmíněné politické nejistoty, se dostaví s pravděpodobností 30 procent. Za touto událostí následuje prudký růst výnosů na dluhopisových trzích (s pravděpodobností 25 procent). Většina tržních účastníků se v současnosti může obávat „tvrdého přistání“ čínské ekonomiky (s pravděpodobností 20 procent), kterou budou doprovázet deglobalizační snahy a obchodně­měnové války (pravděpodobnost 15 procent). Například Čína zápasí s dluhovou zátěží a odlivem kapitálu. Těmto tendencím se snaží bránit zavedením dalších kontrolních mechanismů. Na druhé straně dochází k průběžnému zlepšení mnoha ekonomických indikátorů. V případě možných obchodních válek bude velmi záležet na dalším směřování a politice nové americké administrativy. Nicméně odborníci z francouzské banky neukazují pouze na hrozby, které mohou ohrozit jejich odhad globálního ekonomického růstu (plus 3,5 procenta v roce 2017). Prezentují rovněž potenciální překvapení v podobě bílých labutí. Mezi ně lze například řadit neočekávaně objemné investice do dlouhodobých aktiv či uvolněná fiskální politika (podpořená rychlými reformami v oblasti daní). Tak jako tak, na akciových trzích byla v minulosti „zeď strachu“ dobrou oporou pro pokračující růst.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 41/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt