ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 83/2015

Titan 20 Index

Silný akciový výběr

čislo 2015/83 - 03.04.2019

Titan 20 Index je velmi úspěšný „produkt“. V ročním srovnání po­razil tento výběrový barometr, který byl vytvořen redakcí inves­tičního magazínu „Der AKTI-ONÄR“, jak hlavní německý akci­ový index DAX, tak i globální ben­chmark MSCI World. Jen americ­ký Dow Jones mohl s tímto inde­xem částečně udržet krok. V posledním období dosáhl Titan 20 dokonce svého nového histo­rického maxima. Na rozdíl od DAX & Co. je index Titan 20 aktivně ří­zen Více v aktuálním vydání ZertifikateJournalProsím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 83/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt