ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 60/2015

Swiss Research Basket

Made in Switzerland

čislo 2015/60 - 22.11.2017

Světové ekonomické fórum již po sedmé v řadě vyhlásilo Švýcar­sko jako nejvíce konkurence­schopnou zemi světa, mezi jinými také díky pokračující inovační síle této konfederace. Odvětví, v kte­rých Švýcarsko typicky exceluje, nemají přitom jen velmi dlouhou tradici, ale jsou také poměrně ši­roká. Švýcarsko je například nej­větším globálním hráčem v hodi­nářství, potravinovém průmyslu nebo ve výrobě laboratorních mě­řících přístrojů. Velmi silné za­stoupení má ale také v chemic­kém a farmaceutickém průmyslu, a ve společnostech zabývajících se obecně lékařskou a farmaceu­tickou technikou. Více v aktuálním vydání ZertifikateJournalProsím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 60/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt