ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 42/2015

Steffen Kapraun

UBS

čislo 2015/42 - 16.02.2017

Infrastruktura největší ekonomiky světa, USA, na tom není dobře. Není ani divu, když velká část silnic, mostů a železniční sítě byla vybudována v padesátých až sedmdesátých letech, a od té doby neprošla žádnou důslednou rekonstrukcí. Podle sdružení amerických inženýrů v USA (ASCE) trpí každá třetí silnice strukturálními nedostatky. Celkové náklady připadajících na údržbu a novou výstavbu do roku 2020 jsou odhadovány na 3,6 bilionů dolarů. ASCE každé čtyři roky zveřejňuje detailní přehled 16 velkých odvětví infrastruktury v USA a vyhodnocuje jejich stav podle bodového systému známkami od A (za jedna) až F. V posledním přehledu z roku 2013 byla infrastruktura v USA ohodnocena celkovou známkou D+. Do sloganu „Make America great again“ nového amerického prezidenta Donalda Trumpa patří také investice do revitalizace americké infrastruktury v následujících deseti letech až jeden bilion dolarů. To by mělo mimo jiné oživit hospodářství, obzvláště stavební průmysl. Investoři, kteří předpokládají, že se tento obří projekt novému prvnímu muži Ameriky podaří uskutečnit, se mohou poohlédnout například po měnově zajištěném certifikátu UBS Performance na US-focused Infrastructure basket (ISIN DE000UBS0US1). Tento certifikát odráží kurzový vývoj jedenácti aktiv, kterým je na počátku v koši nastavena stejná váha. Tyto tituly patří mezi společnosti z oblasti infrastruktury, které podnikají primárně v USA a mohly by profitovat z modernizace silnic, mostů a železnice. Akciový koš se skládá z osmi amerických společností, jedné španělské, jedné irské a jedné švédské. Případné čisté dividendy, které vyplácí členové koše, budou drženy v basketu jako cash až do splatnosti certifikátu v listopadu 2021. Roční manažerský poplatek činí 1,8 procent. Značná část tohoto poplatku (1,0 procent p.a.) připadá na měnové zajištění investice. Všechny další nezbytné informace obsahuje příslušný prospekt cenného papíru, který je k dispozici na ubs.com/keyinvest.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 42/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt