ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 55/2015

Stefano Angioni

Société Générale

čislo 2015/55 - 13.09.2017

Zatímco institucionální investoři již odnepaměti používají měny pro investiční účely, je pro většinu soukromých investorů devizový trh stále ještě neprobádaným územím. Přitom směňování měnových párů může vést k zajímavým příležitostem, jak dosáhnout zajímavých výnosů. Jako vhodný prostředek mohou posloužit například pákové produkty, jako jsou warranty, turba nebo mini futures. Tyto produkty vyžadují ve srovnání s přímou investicí jen velmi nízký počáteční kapitál a reagují neprodleně a nadproporcionálně na pohyb zvoleného podkladového aktiva. Představme si například, že by investor, který se nebojí rizika, chtěl profitovat na krátkodobém růstu eura oproti americkému dolaru. V takovém případě si například pořídí EUR/USD call (ISIN DE000SE7DMX9), kterému zbývá do splatnosti půl roku, a který je nyní na penězích, jelikož jeho realizační cena činí 1,20 dolarů. Pokud se jeho očekávání naplní, mohl by s call warrantem profitovat dokonce i nadvakrát: jednou díky příznivému vývoji kurzu EUR/USD a nárůstu vnitřní hodnoty warrantu, a podruhé (pravděpodobně) také z růstu časové hodnoty a změně dalších vstupních parametrů warrantu, jako je například růst volatility. Investor ale musí nést také pákou zvýšené riziko možné ztráty, pokud se jeho spekulace nenaplní v očekávaný výsledek. Tuto část by ale mohl investor do určité míry vhodně řídit výběrem produktu s konzervativními parametry. Občas ale i na devizovém trhu nastanou fáze stagnace. V takových obdobích se osvědčí inline warranty. Jejich přidanou hodnotu prezentuje následující příklad: Inliner na měnový pár EUR/JPY (ISIN DE000SC5HMW8) je vybaven dolní KO úrovní na 118 JPY a horní KO hranicí na 144 JPY. Pokud směnný kurz zůstane až do splatnosti produktu (v březnu 2018) uvnitř tohoto pásma, pak bude tento warrant splacen za deset eur. Pokud se ale v pásmu neudrží, produkt propadá jako bezcenný. Nyní činí odstup od obou bariér zhruba deset procent. Při kupní ceně aktuálně 7,50 eur by bylo možné s inlinerem realizovat výnos zhruba 33 procent. A to jsou jen dvě z řady dalších rozmanitých možností, jak se může soukromý investor realizovat na měnovém trhu.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 55/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt