ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 83/2015

Sebastian Bleser

HypoVereinsbank onemarkets

čislo 2015/83 - 03.04.2019

Poptávka po investicích do dra­hých kovů je opět vysoká. Zlato se obchoduje na úrovni 1 300 do­larů, cena stříbra vzrostla za po­sledních pět měsíců o deset pro­cent, palladium je na historicky nejvyšší úrovni, u platiny dochází ke změně trendu a očekává se růst. Zlato a stříbro těží přede­vším z nejistot, které se šíří na akciových trzích a nízkých úroko­vých sazeb u dluhopisů. Navíc roste poptávka po zlatě ze strany centrálních bank. Podle statistik World Gold Council bylo v roce 2018 nově uloženo do zlata 27 mi­liard dolarů. Silné nákupní příkazy pochá­zely především z regionů Asie a Ruska. Na druhou stranu se plati­na a palladium používají stále více v automobilovém průmyslu, zejména při výrobě katalyzátorů. Dieselová aféra způsobila, že po­ptávka po dieselových vozidlech prudce klesá a kupci automobilů se zaměřují na benzínové alterna­tivy. Z tohoto trendu aktuálně profituje především palladium. Pokud se pro automobilky stane palladium příliš drahé, mohou v krátkodobém horizontu přejít vý­robci na platinu. Alternativou k přímému nákupu zlata, stříbra, palladia nebo platiny jsou nyní opět těžební společnosti. Pokles zlata z let 2012 až 2015 dostal důlní těžební společ­nosti pod značný tlak. Došlo k urychlenému snížení nákladů. Zároveň se těžaři nevyhnuli do­časnému uzavření některých dolů. Čísla pro rok 2018 ukazují, že společnosti jako Barrick Gold pře­konali horší fáze a jsou opět na cestě k růstu. HypoVereinsbank má nově v nabídce indexový cer­tifikát na BANG Net Return index (WKN HX80WV). Tento cenný papír nabízí in­vestorům možnost investovat do producentů drahých kovů, tedy společnosti Barrick Gold, Anglo-Gold Ashanti, Newcrest a Gold Road Resources. První tři uvede­né společnosti patří k deseti nej­větším globálním těžebním spo­lečnostem na zlato. Gold Road Resources je poměrně mladá tě­žební společnost. Nicméně, Aus­tralané plánují v roce 2019 vypro­dukovat více než jeden milión uncí zlata. Mimochodem: při obchodování s produkty společnosti HypoVere­insbank můžete získat zpět také velkou část zaplacených trans­akčních nákladů. Další informace lze nalézt na internetové adrese: www.onemarkets.de/cashbackProsím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 83/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt