ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 78/2015

Sebastian Bleser

HypoVereinsbank onemarkets

čislo 2015/78 - 31.10.2018

Po několik měsíců byly akcie společnosti Fresenius drženy v šachu především díky zrušené akvizici americké společnosti Akorn, která je předním výrobcem generik. Ale před nedávnem příslušný soud rozhodl ve prospěch němec­kého koncernu z Bad Homburgeru a schválil zrušení akvizice ve výši 4,4 miliardy EUR. Fresenius se již dlouho necítil být zavázán dohodou, především z důvodu možných provinění spo­lečností Akorn proti předpisům a požadavkům amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Rozsudek však ještě není pravomocný, protože Akorn se okamžitě proti rozhodnutí odvolal. Analytici však očekávají rychlé rozhodnutí v příští instanci, patrně ještě v tomto roce. DekaBank 4,00% Fresenius Reverse Convertible 10/2019 (ISIN DE000DK0RZ99) při své splatnosti (31.10.2019) umožní kromě spla­cení nominální hodnoty (1.000 EUR) dosáhnout také na kupon výši 4,0 procenta p.a. Zaručení plného vyplacení nominální částky by měla podkla­dová akcie kontinuálně setrvat v 25procentním ochranném pás­mu. Až do rozhodného dne (25.10.2019) by akciový kurz ne­měl prolomit bariéru, která se bu­de nacházet na úrovni 75 procent z počáteční hodnoty (uzavírací ce­na podkladové akcie z 26. 10.2018). Po dotknutí nebo prolomení bariéry by bylo nutné velmi silné zotavení, aby došlo ke splacení nominální hodnoty v plné výši. Akcie Fresenius by pak v rozhodný den pro ocenění mu­sela uzavřít minimálně nad počá­teční hodnotou. V opačném případě investor při splatnosti obdrží referenční po­čet Fresenius akcií, který je při emisi pevně stanoven pro výši nominální hodnoty, v tomto přípa­dě pak vznikne ztráta vůči nomi­nální hodnotě. Krom toho dluhopis podléhá ri­ziku bonity emitenta. Zejména v případě platební neschopnosti společnosti DekaBank je nutné počítat se ztrátami až do výše nominální hodnoty.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 78/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt