ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 74/2015

Sebastian Bleser

HypoVereinsbank onemarkets

čislo 2015/74 - 06.09.2018

Berlin first! Bayern first! Severní Porýní-Vestfálsko first! Finanční platforma Ariva vyvinula společně s Univerzitou Christiana Albrechta z Kielu obdobu lokálních nebo re­gionálních indexů, které se mají stát alternativou k národním akci­ovým indexům jako je německý DAX, nebo dokonce mezinárodním benchmarkům, jakými jsou Eu­roStoxx50 nebo Global Titans. Tento koncept má své kouzlo. Základem struktury jsou všechny akcie zohledněné v indexu CDAX. Každý region v indexu zastupuje deset největších akcií, které jsou vybrány na základě tržní kapitali­zace. Tak například index Ariva Berx (Berlin) zohledňuje mediální koncern Axel Springer, nemovi­tostní tituly Adler Rela Estate, GSW Immobilien a TLG Immobi­lien, internetové koncerny Delive­ry Hero, Hello­fresh, Rocket In­ternet a Zalando, Fintech společ­nost Hypoport a také i provozova­tele kabelové televize Tele Co­lumbus. V tomto indexu jsou momentálně obsaženy pouze Small- a Midcaps. Naproti tomu v indexech Ariva BayX (Bayern) a Ariva NRWX (Nordrhein-Westfalen) lze nalézt většinu spo­lečností z hlavního indexu DAX. Celkem bylo emitováno 9 regio­nálních indexů. Zvláštním kouz­lem těchto indexů není pouze možnost investovat cíleně do společností z vybraného regionu. Navíc většina těchto regionálních indexů nabízí dobrý mix tedy kombinaci velkých a malých ak­ciových titulů. Například společ­nosti Schloss Wachenheim a Si­mona AG zohledněné v indexu Ariva RPSX (Rheinland Pfalz / Saarland) nejsou ani zastoupené ani v indexu SDAX. Vybrané akcie budou zpočátku váženy podle tržní kapitalizace a v případě výplaty dividend budou tyto dividendy opětovně do indexu (formou netto) reinvestovány. Vybraní členové regionálních indexů však nemají jistotu napořád. K řádnému při­způsobení dochází jednou za rok, vždy v září. Společnosti, které jsou převzaty nebo fúzují, jsou z výběrového indexu odstraněny. Rovněž akcie, které nevykazují dostatečně vysoký objem obcho­dů mohou být kdykoliv vyškrtnuty index providerem, tedy institucí, která je odpovědná za kalkulaci a složení indexu. HypoVereinsbank onemarkets vydala indexové cer­tifikáty na všechny tyto regionální indexy. Doposud nejvyšší poptáv­ka je po regionu Berlín a odpoví­dající produkt má WKN HX2JCQ.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 74/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt