ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 67/2015

Sebastian Bleser

HypoVereinsbank onemarkets

čislo 2015/67 - 02.05.2018

Rčení „čas jsou peníze“ platí také na burze. A především pro tra­ding. Ten, kdo se touto oblastí in­vestic již někdy zabýval ví, že na trzích se mohou najednou otevřít velké příležitosti, ale pokud se rychle nezareaguje, tak velmi rychle zase zmizí. Hněv investorů je často velký, jestliže vstup do vybrané pozice se nezdařil, protože na příslušnou akcii nebylo možné na trhu najít pákový produkt, který by měl po­žadované vlastnosti. Obzvláště při silných kurzovních výkyvech se může stát, že dojde ke knock­outu u četných turbos nebo Mini-Futures – a trvá hodnou chvíli, než příslušní emitenti uvedou na trh nové produkty. Ovšem, než se tak stane, může se potenciální investiční pří­ležitost vypařit. Nebylo by za těchto okolností učiněným snem, kdyby si samotní traders mohli během několika minut, „sestavit“ vlastní pákový produkt, který by přesně odpovídal jejich výnosově­rizikovému profilu? Tento sen se stal v roce 2016 skutečností – s my.one direct, inovativním konfigurátorem páko­vých produktů od HypoVerein­sbank onemarkets. Necelé dva roky mají tento konfigurátor k dispozici klienti Direktbank fla­tex. A je jimi aktivně využíván. Nově je tento konfigurátor také k dispozici na trader - portále Guidants. Nyní může každý uživa­tel Guidants emitovat svůj vlastní K. O. produkt. Chopit se nabídnuté šance Za pomoci my.one direct-Widget můžete dle vašeho přání nakonfi­gurovat svůj vlastní produkt. Když zadáte podkladové aktivum (např. Daimler), tržní očekávání (např. Long), preferovaný typ produktu (např. Turbo Open End), požado­vanou páku, bariéru nebo indika­tivní cenu. Vše jde velmi rychle. Pokud jsou všechny požado­vané údaje vyplněny, musíte ještě kliknout na tlačítko „Emitovat produkt“ a váš individuální pákový produkt je za několik okamžiků vytvořen a může se s ním (mimo) burzovně obchodovat. Konfigura­ce produktu zpravidla trvá jen ně­kolik málo minut. Být ještě blíže trhu je skoro už nemožné. Emise produktu není závazkem k nákupu. Další informace obdrží­te na my.one direct nebo na: onemarkets.de/myonedirect.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 67/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt