ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 60/2015

Sebastian Bleser

HypoVereinsbank onemarkets

čislo 2015/60 - 22.11.2017

Vypadá to na silný akciový rok 2017. Aktuálně se V meziročním zhodnocení dosahují aktuálně in­dexy DAX a Dow dvoumístné plus, a překonávají tím prognózy většiny analytiků. Dobré hospo­dářské výsledky společností, silná konjunktura a nízké úrokové sazby daly akciovým trhům křídla. Jak dlouho může tato růstová ral­ly ještě trvat? V následujících týdnech budou analytici různých finančních insti­tucí publikovat svá očekávání pro příští rok. S ohledem na nynější částečně ambiciózní ocenění by nikoho nemělo překvapit, když bude většina analytiků spíš opatr­ně optimistická. Mnoho investorů si možná dokonce přeje určitou korekci, protože předtím propásli akciový rychlík. Zásadní přitom je, že nikdo nehlásí, kdy tahle akcio­vá párty skončí. Reverzní bonus certifikáty mají tu výhodu, že u nich není potřeba mít přesný ti­ming, kdy se trend obrátí směrem dolů. Například DAX. Reverzní bonus certifikát je vybaven reverzní úrovní, bariérou a bonus úrovní, potažmo capem. Certifikát od HVB onemarkets ISIN DE000HW75P40 má například reverzní úroveň na 25.000 bodech, Bariéra je nasta­vena na14.000 bodech a bonus úroveň, která je v tomto případě zároveň rovna capu, jsou zafixo­vány na 12.000 bodech. Pokud se bude DAX až do pevně stanovené splatnosti (15. června 2018) na­cházet pod 14.000 body, obdrží jeho držitel maximální výplatu ve výši 130 eur. Tento obnos je sta­noven jako (reverzní úroveň­bonus úroveň) * poměr odběru = (25.000 – 12.000) * 0,01=130. Pokud by DAX bariéry dosáhl nebo dokonce ji překročil, propadá šance na vý­platu bonusu. Vyplácená částka se pak řídí rozdílem mezi reverzní úrovní a aktuální hodnotou indexu. V takovém případě hrozí ztráta. Při výběru vhodného produktu je důležité, nedívat se pokud možno jen na potenciální výnosy, ale také si pohlídat, že bariéra ne­ní příliš blízko. Nic nedokáže na­štvat víc, než když bude rally po­kračovat i nad zvolenou úroveň, a až pak se trend podkladového ak­tiva konečně obrátí. Investiční strategie s reverzními bonus cap certifikáty nevyplatí jen u podkla­dových aktiv v podobě indexů, ja­ko je například německý DAX, ale strategii je možné využít také pro jednotlivé tituly, u kterých mají in­vestoři pocit, že jsou nyní již pře­hřáté.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 60/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt