ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 41/2015

Pick of the Week

Talanx

čislo 2015/41 - 02.02.2017

Zajímavé, burzovně kotované, společnosti lze v současnosti najít především v tržních segmentech malých a středních společností, které se soustředí například v indexech MDAX a SDAX. Zpravidla se jedná o firmy, které mají vůdčí postavení v tržních nikách. Jednou z těchto společností je Talanx. Zhruba 77 procent tržní hodnoty tohoto pojišťovacího koncernu je zahrnuto do 50 procentního podílu v dceřiné společnosti Hannover Rück. Zbytek je k dispozici na obchodní činnosti především s prvnopojistiteli. Do roku 2021 by měla tato složka vytvořit stejně vysoký zisk jako složka alokovaná do podílu v zajišťovně. S pomocí Turba od HSBC se mohou investoři na tomto podílet.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 41/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt