ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 81/2015

Pick of the Week

S&T

čislo 2015/81 - 06.02.2019

Po velmi úspěšném třetím čtvrtle­tí zvýšila společnost S&T prognó-zu pro rok 2018. Zisk před započ­tením úroků, daní a odpisů (EBIT-DA) by za celý rok měl dosáhnout „nejméně 88 milionů, místo pů­vodně plánovaných 80 milionu EUR. Tato rakouská společnost se specializací na IT služby nyní oznámila, že tohoto cíle bylo již dosaženo. Kromě toho došlo oproti minulému roku také ke zvýšení obratu o 13 procent, tedy celkové zvýšení na téměř jednu miliardu eur. Na základě těchto úspěchů by mělo dojít ke zvýšení dividendy o 0,03 na 0,16 EUR na jednu akcii. Hnací silou růstu je pokračování digitalizace průmyslové výroby. Pro long in­vestici se nabízí MINI od BNP Pa­ribas. Více v aktuálním vydání ZertifikateJournalProsím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 81/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt