ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 48/2015

Pick of the Week

Novo Nordisk

čislo 2015/48 - 11.05.2017

Akcie Novo Nordisk patřily velmi dlouho k miláčkům investorů a byly garantem trvalého růstu. Nejnižších hodnot dosáhla tato dánská farmaceutická společnost v roce 2009, kdy bylo možné akcie koupit za zhruba 6,50 EUR. V následujících letech se hodnota zdevítinásobila. Více v aktuálním vydání ZertifikateJournalProsím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 48/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt