ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 73/2015

Pick of the Week

Mutares AG

čislo 2015/73 - 22.08.2018

Německá investiční společnosti Mutares AG se s oblibou podílí na společnostech, které nabízejí vy­soký růstový potenciál, nebo alo­kuje svoje prostředky do firem, které se nacházejí před restruktu­ralizací či reorganizací. V červnu se uskutečnilo IPO dceřiné spo­lečnosti STS a ovlivnilo další směřování akcií Mutares. Došlo k očekávané stabilizaci díky ně­kolika novým událostem. Za prvé došlo k urovnání mnohaletého právního sporu. Za druhé se oznámila akvizice britské společ­nosti, která se zaměřuje na po­skytování průmyslových služeb v segmentu kolejových vozidel a kotoučových brzd. Za tímto úče­lem došlo k založení dceřiné spo­lečnosti ve Velké Británii. Více v aktuálním vydání ZertifikateJournalProsím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 73/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt