ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 74/2015

Pick of the Week

Grand City Properties

čislo 2015/74 - 06.09.2018

Akcie společnosti Grand City Properties se nacházejí v silném růstovém trendu. Zatímco index MDAX se aktuálně kotuje na hod­notách z počátku roku, akcie to­hoto „pronajímatele bytů“ zhodno­tily o téměř 20 procent. Výrazný růst není bez důvodu. Díky zvýše­né poptávce po bydlení vzrostly v první polovině letošního roku provozní výnosy o dvanáct pro­cent na 268,5 milionu eur. Sa­motné příjmy z pronájmů se mezi­ročně zvýšily o 14 procent. Kon­cernu se rovněž podařilo snížit nepronajaté plochy, a především díky investicím do dražších ne­movitostí se zvýšil srovnatelný pronájem o 2,7 procenta. Prognó-zy pro rok 2018 se prozatím daří naplnit.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 74/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt