ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 64/2015

Pick of the Week

Eastman Kodak

čislo 2015/64 - 21.03.2018

Koncern Eastman Kodak patřil v minulosti k symbolům a před­ním společnostem fotografického průmyslu. Kodak je dokonce po­važován za „vynálezce“ digitální fotografie. Ale protože ma­nagement společnosti nevěřil v digitální revoluci, příliš dlouho se držel osvědčené analogové tech­nologie, s fatálními následky. Po několika neúspěšných restruktu­ralizacích se koncern v roce 2012 dostal do insolvence ze které se už nikdy nevyhrabal. Proto na začátku roku bylo velmi překvapivé, když Kodak oznámil nový blockchain projekt. Jeho cílem je vytvořit vlastní mě­nu KodakCoin, která bude fungo­vat pro zabezpečení autorských práv a poskytnutí licencí k fotografiím. Více v aktuálním vydání ZertiifkateJournalProsím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 64/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt