ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 63/2015

Pick of the Week

Deutsche Telekom

čislo 2015/63 - 07.03.2018

Díky americké daňové reformě zaznamenal německý telekomuni­kační gigant Deutsche Telekom významný nárůst zisku. Koncer­nový přebytek vzrostl o necelých třicet procent na 3,5 miliardy eur. Americká daňová reforma se na tomto zisku podílela ve výši 1,7 miliardy eur. Koncern rovněž zvý­šil obrat o 2,5 procenta na 74,9 miliardy eur. S dividendovým vý­nosem téměř pět procent patří T-akcie k nejlepším titulům v hlav­ním indexu DAX. Jen pro srovnání německé státní dluhopisy s desetiletou dobou tr­vání (tzv. Bundesanleihen), nabí­zejí v současnosti výnos ve výši 0,65 procenta. Investoři mohou na tomto trendu participovat pomocí Bonus Cap certifikátu od Vonto­bel. Více v aktuálním vydání ZertifikateJournalProsím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 63/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt