ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 66/2015

Pick of the Week

DWS discout

čislo 2015/66 - 19.04.2018

V rámci reorganizační sanace do­sáhla Deutsche Bank dalšího eta­pového vítězství. Její dceřiná spo­lečnost DWS se začala obchodo­vat ve velmi turbulentním tržním prostředí a na burzovních parket ve Frankfurtu byla uvedena 22. března. První stanovená cena ak­cií DWS byla 32,55 EUR a pohy­bovala se nepatrně nad emisní hodnotou 32,50 EU. Následně došlo k růstu a maximum bylo dosaženo na úrovni 33,08 EUR. DWS je dle ukazatele P/E oceněna pro rok 2019 ve výši necelých deset. Jejich konkurenti mají ocenění výrazně vyšší – Amundi má P/E 12,4 a Blackrock dokonce 16,7. S discount certifi­kátem mohou investoři vstoupit do pozice s „dvojnásobnou sle­vou“. Více v aktuálním vydání ZertifikateJournalProsím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 66/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt