ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 80/2015

Nicole Wittmann

Vontobel

čislo 2015/80 - 28.11.2018

Digitalizaci nelze zastavit. V bu­doucnosti budou spolu navzájem komunikovat miliardy lidí, objektů, senzorů nebo strojů – digitalizace je jedním z aktuálně nejzajímavěj­ších investičních příběhů tohoto století. Další generace mobilních ko­munikací 5G je klíčová technolo­gie pro realizaci digitální transfor­mace všech oblastí života a prů­myslu. Ale co vlastně znamená 5G? Mobilní rádiové standardy UMTS, nazvané 3G, umožnily především rozvoj smartphonů. Dí­ky standardům čtvrté generace mobilní komunikace Long-Term-Evolution (LTE) se v posledních letech stále zvyšuje množství přenosu dat. Zatímco 4G byl stále ještě primárně optimalizován pro smartphones, 5G se nyní stává mobilním standardem pro všech­na propojená zařízení. Protože ve srovnání s rychlos­tí prvních mobilních telefonů ve standardním 1G je rychlost tech­nologií 5G osm milionkrát vyšší. To je možné především díky pou­žití stále vyšších frekvenčních rozsahů. Pro dlouhodobě orientované investory by se v tomto segmen­tu mohly objevit zajímavé inves­tiční příležitosti s potenciálně vy­sokými výnosy. Z tohoto důvodu byl vytvořen benchmark Solactive 5G Techno­logy Performance Index, který zo­hledňuje pět segmentů přímo souvisejících s infrastrukturou 5G: Device Manufacturer, (1) Anten­nas, Semiconductors, Chips, Sig­nal Processing Equipment, Networking Software (2), Mobile Network und Optical Network Hardware Manufacturer (3), Mobi­le Network Operator (4) a Mobile Network Tower Infrastructure Provider (5). Potenciální investoři mohou vsadit na zhodnocení kurzu akcií z tohoto segmentu, pokud zohlední participační open end certifikát na index Solactive 5G Technology Performance (ISIN DE000VA9H372). Konec úpisu produktu skončí 30.listopadu 2018 a kromě všech bank a spořitelen je možné tento certifikát upsat ta­ké na burzovních platformách ve Frankfurtu a Stuttgartu. Emisní cena je 100,50 EUR plus emisní ážio ve výši 1,00 EUR. Od 6. prosince 2018 se bu­de certifikát obchodovat na sekundárním trhu. Investoři nesou rizika emitenta.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 80/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt