ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 72/2015

Nicole Wittmann

Vontobel

čislo 2015/72 - 09.08.2018

Společnost Facebook nedávno zveřejnila finanční hospodaření za druhé čtvrtletí roku 2018. Slabý výsledek snížil cenu akcií. Jen několik měsíců po skandálu s da­ty společnosti Cambridge Analyti­ca Facebook opět zklamal inves­tory. Je následná prudká korekce opodstatněná nebo přehnaná tržní reakce nabízí atraktivní příležitost pro nákup? Podle Marka Zuckerberga je rok 2018 pro Facebook obtížný. Koncern má proto plnou agendu. Prioritou je větší zaměření na ochranu dat a soukromí a více in­vestovat do datových center a systémů umělé inteligence. Díky aplikacím virtuální reality chce dát uživatelům pocit, že jsou svým přátelům blízko. Tyto features a zlepšená ochrana soukromí, by měly Facebooku pomoci zůstat relevantní pro své uživatele hlav­ně v dlouhodobém horizontu. Ani růst počtu uživatelů nemohlo in­vestory příjemně překvapit. Soci­álně­mediální gigant ohlásil "pou­ze" 2,23 miliardy aktivních měsíč­ních uživatelů. Z hlediska nákladů se očekává skok o 50 až 60 pro­cent v porovnání s předchozím rokem, především díky zvýšeným výdajům zabezpečení ochrany osobních údajů. Částečnou odpovědnost za nižší růst tržeb v Evropě má ne­dávno přijaté nařízení EU o ochra­ně údajů (GDPR). Ale sociální me­diální gigant je pořád s velkým náskokem tržním lídrem. Facebo­ok není první z takzvané skupiny „FAANG“ - (FAANG: Facebook, Apple, Amazon, Netflix a Google) kdo prezentoval negativní čtvrtlet­ní výsledky. Akcie Facebooku se v sou­časnosti obchoduje kolem 170 USD. Roční maximum bylo na úrovni 218,62 USD (25/07/2018) a minimum na úrovni 149,02 USD (26/03/2018). Potenciální investoři mohou participovat na dalším hodnotovém vývoj koncernu Facebook pomoci Protect Ex­press dluhopisu (WKN VA407V, realizační cena 100 procent, ba­riéra 80 procent, rozhodný den pro ocenění 06.05.2019). Cenný papír bude na konci úpisu stát 1,000 EUR a bude nabízen s kupónem (p.a.) ve výši deset procent (k 30/07/2018). Produkt je možné obchodovat od 08.08.2018. Inves­toři nesou možné riziko emitenta.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 72/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt