ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 57/2015

Marcus Landau

DZ BANK

čislo 2015/57 - 11.10.2017

Zatímco akciové trhy v posledních měsících více méně jen přešlapo­valy na místě, na devizových tr­zích došlo k překvapivému pohy­bu. Mluvíme o raketovém vzestu­pu eura, které od začátku roku oproti americkému dolaru zhodno­tilo o téměř 15 procent. Rozhodu­jící přitom byla neočekávaně silná konjunktura v eurozóně a výhled, že by ECB v dohledné budoucnos­ti mohla změnit svou měnovou politiku. Zároveň se přidalo tržní rozča­rování z toho, že prezident Trump zatím neprosadil mnoho svých volebních slibů. Přitom mnozí ekonomové považují současné tržní ocenění jednotné evropské měny za přiměřené. Také analytici DZ BANK předpokládají, že někdy na podzim se euro po konsolidaci ustálí na zhruba 1,20 dolarech. Pro investory, kteří by na tako­vém vývoji chtěli profitovat, by mohly být zajímavým investičním instrumentem discount warranty, které mohou i v období pouze mírného pohybu kurzu generovat zajímavé zisky. Tento druh warrantů ukáže svou sílu obzvláš­tě v období stagnace. Díky dis­count mechanismu disponují na­víc rizikovým polštářem, pomocí nějž je ve srovnání s obyčejnými warranty možné snížit až do určité míry riziko ztráty– nicméně v pří­padě realizace nepříznivého scé­náře je třeba počítat také s rizi­kem totální ztráty. Díky levnější ceně při nákupu nabízí discount certifikáty také při velmi nepatr­ných pohybech kurzu podklado­vého aktiva vyšší šanci na vyšší výnos než například klasické call nebo put opce. Jen při výrazném zhodnocení nad maximální možný výnos mají discount warranty niž­ší výnos než klasické warranty, protože jejich výnosový potenciál je limitován horní kurzovní hranicí (tzv. capem). Závěr: kdo by na devizových trzích očekával stagnaci, může pomocí discount warrantů dosáh­nout atraktivních zisků. To přitom neplatí jen pro měny, ale také pro akcie nebo akciové indexy. Po­mocí vhodného výběru realizační ceny, respektive vhodného na­stavení capu je přitom možné zvolit různé strategie – od ofen­zivní až po konzervativní, a to podle rizikového profilu investora a jeho tržního očekávání.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 57/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt