ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 50/2015

Lars Brandau

DDV

čislo 2015/50 - 08.06.2017

Adam Ries by jistě nakupoval investiční certifikáty. Adam Ries žil před více než 500 lety a byl právě tím, s čím si jej lidé dnes spojují: velkým matematikem. Zabýval se především základní aritmetikou, kterou se pokoušel naučit ostatní. Pokud se podíváme, jakým způsobem Němci až dodnes zacházejí se svými těžce vydělanými penězi, mohlo by se zdát, že se toho mnoho nezměnilo. Například při spoření na důchod si je drtivá většina obyvatel vědoma toho, že si sami musí začít zavčas šetřit, jinak to ve stáří nepůjde. Ale bohužel většina takto uvažujících občanů z toho nevyvodí prakticky žádné závěry a na stáří se dostatečně finančně nezabezpečí. V mnoha ohledech je tedy potřeba změnit svůj přístup a rovněž způsob myšlení. Od akcií si více než 70 procent obyvatel stále drží značný odstup a obecně to také platí pro investice do ostatních cenných papírů. V současném období nízkých úrokových sazeb je tento přístup příliš opatrný. Mnozí z nich sice vidí v investicích na burze příležitost, která by jim mohla přinést zajímavé výnosy, ale i přesto naprostá většina odmítá investovat do cenných papírů, protože se obává rizik doprovázejících tyto investice. A to je potřeba změnit. Rizikově výnosový profil různých investic je třeba v současném tržním prostředí znovu přehodnotit. Strukturované cenné papíry nabízejí elegantní řešení prakticky pro každý investiční profil; a to navíc ve většině případů se značně nižšími náklady, než jaké mají ostatní finanční produkty. Podívejme se na fakta pěkně v klidu. Státní dluhopisy zemí s nejvyšší bonitou nyní přinášejí investorům místo výnosu fakticky ztrátu reálné hodnoty. Zároveň roste povědomí investorů, u kterých začnou bít poplašné zvony na poplach, když na trzích dlouhodobě přetrvává býčí trend. Proto se u nich investice do akcií nepotýká s přílišnou důvěrou. Pro takovou cílovou skupinu otevírají certifikáty dveře k tomu „správnému” produktu, který je vhodný k tomu, aby s ním mohli relativně v poklidu přečkat burzovní vzestupy i pády. Investoři se jako vždy nakonec rozhodnou a příprava na jejich vlastní odchod do důchodu se stále více dostává do centra jejich pozornosti. Pro investory, kteří by chtěli zpočátku začít s opatrnými investicemi do akcií, mohou investiční certifikáty velmi často představovat lepší variantu než přímou investici. A pokud mluvíme o nízkých nákladech, pak jsou strukturované produkty prakticky nepřekonatelné.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 50/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt