ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 45/2015

Lars Brandau

DDV

čislo 2015/45 - 30.03.2017

Správně se říká: „Na nástupišti dbejte zvýšené opatrnosti.“ Přesně tohle platí také pro drobné soukromé investory, kteří kvůli rostoucím burzám a nízkým úrokovým sazbám rozmýšlejí nad svými investičními možnostmi. Měli by do indexu DAX nastoupit, když se již nachází na 12.000 bodech, nebo spíše očekávat jeho korekci – a které produkty jsou vhodné pro danou fázi trhu? To jsou otázky, které si investoři kladou a hledají na ně správné odpovědi. Jaký mají vlastně přístup k riziku němečtí investoři nakupující investiční certifikáty? To je poměrně jednoduchá, ale zároveň také velmi zajímavá otázka. Výběr z pěti možných odpovědí byl pro investory plně dostačující. Zhruba třetina investorů se zařadila mezi rizikově averzní nebo jen velmi málo ochotné riskovat. Dalších 41 procent je ochotno riskovat více nebo spekulují, a jen mírně více než jedna čtvrtina investorů se řadí do střední rizikové třídy. To ukazují výsledky aktuální březnové ankety DDV. Ankety se zúčastnilo více než 2.200 respondentů, takže dává relevantní výsledky. Ankety se navíc účastnili zpravidla velmi dobře informovaní investoři, které činí své investiční rozhodnutí bez asistence investičních poradců a samostatně si tak vytvářejí alokace ve svém vlastním portfoliu. Je přitom zřejmé, že jeden produkt nemůže být vhodným pro všechny možné scénáře. Dá se ale říci, že pro každou možnou situaci lze najít vhodný investiční produkt. Je také jasné, že investoři chtějí realizovat dodatečný výnos, pokud podstupují další rizika. Z ankety plyne také jedno: neexistuje nic takového, jako typický investor. Drobní soukromí investoři se mezi sebou liší také svým přístupem k riziku. Široká paleta strukturovaných produktů, která začíná na produktech s ochranou kapitálu a končí až někde u spekulativních pákových produktů, splní jakékoliv investiční přání pro různou míru ochoty investora riskovat. Strukturované produkty jsou ideální složka každého úspěšného portfolia. Umožňují investorům vybrat si z produktů pro všechny formy rizik nebo podle averze k riziku.


1


Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 45/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt