ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 41/2015

Lars Brandau

DDV

čislo 2015/41 - 02.02.2017

Je to již taková stará známá praxe, že na přelomu roku se na investory ze všech stran valí obrovská vlna prognóz a předpovědí, která ale pro jejich rozhodování nepřináší nic nového. Situaci snad nejlépe vystihuje citát Karla Valentina: „Předvídat je velmi těžké, obzvláště mají­li se předpovědi týkat budoucnosti”. Možná právě proto se mnozí analytici snaží příliš neriskovat a ohledně budoucího vývoje vyslovují pouze velmi opatrné prognózy. Podle průzkumu deníku Handelsblatt, který byl prováděn mezi bankovními analytiky, je v roce 2017 předvídán indexu DAX jen velmi malý potenciál pro další významnější růst. Ale právě tento pesimismus by přitom mohl být dobrým znamením. Protože staré burzovní rčení praví, že „býčí trh vzniká z pesimismu, roste se skepsí, dozrává s optimismem a umírá po euforii“. Z tohoto úhlu pohledu bychom se tedy mohli těšit na vcelku pěkný burzovní rok. Záleží také na výsledkové sezóně a na kvalitě předních ekonomických indikátorů. A samozřejmě také na tom, jak se vyvinou jednotlivé krize a konflikty, respektive především na tom, jak si jejich vývoj budou interpretovat světové burzy. Podle lednového průzkumu DDV to vypadá, že se němečtí soukromí investoři již začali přizpůsobovat okolnostem. Téměř čtvrtina z nich totiž v současné situaci na trzích preferuje investiční produkty bez 100procentní ochrany kapitálu. Třetina se v této souvislosti vyslovila pro akciové dluhopisy. Následovaly je discount certifikáty, bonus a express struktury. Jen něco více než čtvrtina dotázaných se nyní vyjádřila pro produkty s ochranou kapitálu. Nejen pro investory nakupující investiční certifikáty je důležité, aby mohli být i nadále flexibilní při investování a případné realokaci svého portfolia. Platí to jak pro investory, kteří jsou orientováni spíše na dlouhodobý horizont, tak i pro ty, kteří se raději angažují v intradenním obchodování. DDV se přitom nezaměřuje jen na každodenní vývoj na trzích, ale především na transparentnost produktů a otevřenou diskuzi s jednotlivými skupinami: od investorů přes ochranu spotřebitele až k regulátorům, zástupcům dohledu, politikům a novinářům. Vzhledem k rozmanitosti témat nás čeká náročný a zcela jistě také vzrušující rok.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 41/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt