ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 64/2015

Index

E-Power

čislo 2015/64 - 21.03.2018

Tento výběrový barometr vznikl ve spolupráci investorského ča­sopisu "Der Akcionär" s americ­kou investiční bankou Morgan Stanley. Barometr zohledňuje 14 akcií společností, které mohou v dlouhodobém horizontu hrát důle­žitou roli v segmentu surovin dů­ležitých pro výrobu baterií. Index je statický, což znamená, že ne­budou prováděny žádné úpravy, pouze v případě akvizic. Kromě toho neexistují žádná pravidelná přizpůsobení jednotlivých váho­vých zastoupení. Certifikát emito­vala společnost Morgan Stanley. Certifikát má faktor ve výši jedna, takže funguje v principu stejně ja­ko indexový certifikát (ISIN DE000MF4G1M1). Více v aktuálním vydání ZertifikateJournalProsím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 64/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt