ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 51/2015

Hedge Funds:

Bída spojená s náklady

čislo 2015/51 - 22.06.2017

„Sázka je u konce. Prohrál jsem.“ oznámil Ted Seides konec zhruba devět let trvající spekulativní sázky, kterou uzavřel s legendárním investorem Warrenem Buffettem. Jejich sázka by sice měla běžet ještě dalších přibližně osm měsíců, ale Seides nyní již beznadějně prohrává. V roce finanční krize 2008 se miliardář Buffett veřejně vsadil o půl milionu dolarů, že žádný finanční profesionál není schopen sestavit portfolio tvořené minimálně pěti hedgeovými fondy, které by delší dobu bylo schopné vynášet více, než produkt kopírující na akciový index S&P 500. Jen jeden finančník výzvu přijal. A to byl Ted Seides, manažer investiční společnosti Protégé Partners. Domluvili si s Buffettem na období deseti let. Buffett si vybral jeden velmi cenově dostupný indexový fond na S&P 500. Seides si vybral pět hedgeových fondů, každý se svou vlastní investiční strategií. Srovnávací boj těchto portfolií se v průběhu let stále více podobal nevyrovnanému souboji. Zatímco S&P 500 dosáhl průměrné roční výnos 7,1 procenta, portfolio hedgeových fondů jen 2,2 procent. Mezi jejich výsledky zeje tedy hluboká propast. A obzvláště jasně to je vidět při pohledu na vývoji dolarových investic v jednotlivých portfoliích. Kdo by tehdy investoval jeden milion dolarů do hedgeových fondů, realizoval by dnes zisk ve výši 220.000 dolarů. Ale investor, který by svůj milion vložil do S&P500, by oproti tomu shrábnul 854.000 dolarů. Výsledky hedgeových fondů jsou tedy v tomto srovnání „ubohé – velmi ubohé“. Jako hlavní důvod můžeme uvést vysoké poplatky. Hedgeové fondy typicky požadují fixní poplatek ve výši dvou procent plus podíl na zisku ve výši pětiny výnosu. Buffett připomíná, že tyto vysoké poplatky investor platí vlastně dvakrát, protože manažeři hedgeových fondů často investují opět do hedgeových fondů.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 51/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt