ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 51/2015

Dominik Storhas

Goldman Sachs

čislo 2015/51 - 22.06.2017

I přes snížení těžby ze strany států OPEC a dalších významných producentů ropy se cena tohoto černého zlata prakticky nehne z místa. A to vyvolává otázku, zdali vůbec nyní existují vůbec nějaké argumenty pro investici do ropy? Odpověď zní, že ano: došlo k dalšímu navýšení úrokových sazeb americkou centrální bankou, je to podle všeho jasný signál pro růst ceny komodit. V minulosti se totiž komodity v obdobích rostoucích úrokových sazeb vyvíjely lépe než jiné investiční třídy aktiv. Konkrétně bylo zkoumáno celkem pět investičních tříd: komodity (S&P GSCI®), akcie (S&P 500®), americké korporátní dluhopisy investičního stupně, 3měsíční US treasury billa a 10leté americké státní dluhopisy. Ve fázích růstu Fed-Fund-Rates se komodity vyvíjely lépe. Oproti tomu v minulosti zaznamenaly spíše podprůměrné výsledky, pokud Fed úrokové sazby snížil, nebo je ponechal na nízké úrovni. Tento závěr není nijak zvlášť překvapivý, uvážíme­li, že Federal reserve reaguje snížením úrokových sazeb na slabou ekonomickou aktivitu, která je obvykle spojená také se slabou poptávkou po komoditách. Co platí pro USA, platí zřejmě i pro další velké komoditní spotřebitele, jako je například Čína. Rostoucí úrokové sazby v Říši středu mají obecně pozitivní vliv na investice do komodit, zatímco jejich pokles ze strany People’s Bank of China (PBOC) působil na komoditní investice často negativně. Pokud byste chtěli participovat na kurzovém vývoji ropy, a zároveň se neštítíte investičního rizika, lze si v Německu vybírat ze široké palety warrantů. S jejich pomocí mohou investoři s pákou participovat na růstu nebo poklesu cen komodit. U komodit je ale třeba brát v úvahu jednu zvláštnost. Investoři by především měli vědět, že se tyto pákové produkty nevážou na fyzickou ropu, ale na odpovídající termínový kontrakt. Pro cenový vývoj warrantu je totiž relevantní vývoj ceny futures, a nikoliv spotová cena ropy jako taková. Jako u všech pákových produktů ale s sebou i warranty nesou kromě šance na vysoký výnos také vysoké riziko ztráty. V nejhorším případě může dojít ke ztrátě všech vložených prostředků.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 51/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt