ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 73/2015

Dirk Heß

Citigroup

čislo 2015/73 - 22.08.2018

Ještě v prvních měsících tohoto roku to vypadalo, že by zlato mohlo navázat na staré dobré a hlavně „zářivé“ časy. Nejpopulár­nější drahý kov byl přinejmenším několikrát krátce před tím, aby prolomil technickou hranici odpo­ru, která se nachází na úrovni 1 350 USD za trojskou unci. V současnosti tyto naděje dostaly na frak a unce se aktuálně ob­choduje za 1 250 USD. A to na­vzdory tomu, že americký dolar od poloviny května přešlapuje na místě a je velmi stabilní. Také na dluhopisových trzích se úročení u amerických státních dluhopisů o trochu snížilo. Na druhé straně došlo k výraznému snížení obav z nové evropské krize, poté co se ukázalo, že současná italská vlá­da razí velmi smířlivý kurz. Kon­flikt a napětí mezi Severní Koreou a USA se rovněž odlehčil. Přede­vším oba tyto faktory se postara­ly o to, že zlato ztratilo svůj status krizové měny. Bude napínavé sledovat, ja­kým směrem se nyní bude zlato ubírat. Nové impulsy může trhu se zlatem dodat měnová politika amerického FEDu. Doposud trhy očekávají, že FED z důvodu ros­toucí americké konjunktury při­kročí ještě dvakrát v tomto roce ke zvýšení úrokových sazeb. Očekávání rostoucích úroků, se může ukázat jako přehnané. Po­kud bude mít výnosová křivka in­verzní tendenci, tedy stočit se do negativního pásma, znamenalo by to pro mnoho tržních účastníků výstražný signál. V minulosti tato křivková konstelace často signali­zovala nastávající recesi. Renomovaná research spo­lečnost GFMS, která je dceřinou společností koncernu Thomson Reuters, ve své poslední studii očekává, že cena zlata by opět mohla růst. V prezentované ana­lýze „Gold Survey 2018“ pokládají experti za možné, že cena zlata se v tomto roce zvýší až na úro­veň 1 500 USD – přinejmenším dočasně. To by byla nejvyšší do­sažená úroveň od počátku 2013. Studie poukazuje na pozvolna se zvyšující poptávku globálních in­vestorů. Kromě toho se očekávají pozitivní poptávkové efekty také ze strany centrálních bank. V případě že dojde k realiza­ci GFMS scénářů bylo by velmi smysluplné zaujmout u zlata long pozici. Zda v příštích měsících bude skutečně prolomena hranice 1 500 USD za trojskou unci, je v současném prostředí velkou otázkou.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 73/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt