ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 54/2015

Dirk Hess

Citigroup

čislo 2015/54 - 31.08.2017

Akciové trhy byly v posledních týdnech poměrně velmi málo volatilní. Kdo předpokládá, že nejpozději po „prázdninách“ se opět dostaví výraznější kurzovní výkyvy, mohl by na tomto scénáři profitovat pomocí warrantů. Jak je všeobecně známo, je časová hodnota warrantů značně závislá na volatilitě podkladového aktiva. Pokud intenzita kolísání kurzu podkladového aktiva roste, zvyšuje se i časová hodnota – a je přitom jedno, jestli se jedná o call nebo put variantu. Díky tomu vzniká možnost pro retail investory, kteří po poklidných tržních fázích počítají s nástupem zvýšené volatility. V ideálním případě by profitovali dvojnásob: a to díky nárůstu časové hodnoty, který je spojený s rostoucí volatilitou, a navíc i díky růstu vnitřní hodnoty. Ale je tu jeden háček: hodnota investice roste jen tehdy, pokud se podkladové aktivum vyvíjí tím správným směrem. Ale právě tuto nevýhodu lze obejít pomocí oblíbené opční strategie straddle. Pod touto strategií se rozumí současný nákup call i put opce na stejné podkladové aktivum. U obou opcí je kromě počtu podkladových aktiv identická také realizační cena (strike) a splatnost. Výplatní poměr warrantů musí být nastaven tak, aby všechny opce na straně call i na straně put měly za podklad dohromady stejný počet akcií nebo částí indexu. Se straddle sází investor na to, že se volatilita ještě zvýší, a je přitom jedno, jestli podkladové aktivum poroste, nebo bude klesat. Součástí strategie je, že vždy jedna ze dvou pozic v každém případě bude ve ztrátě. Ztráta by ale měla být více než jen kompenzována ziskem z druhého warrantu. Ale kde je pak schované riziko? „Přirozeným nepřítelem“ straddle je stagnace podkladového aktiva, protože v takovém případě opce na obou stranách v závislosti na ztrátě časové hodnoty rovněž postupně ztrácejí na své hodnotě. Timing tedy zcela jistě hraje rozhodující roli, protože straddle funguje jen tehdy, když se po fázi klidu kurzovní pohyby skutečně rozběhnou. V praxi to přitom není vzácností: vzpomeňme si jen na velmi silné kurzovní reakce, ke kterým dochází po zveřejnění čtvrtletních výsledků nebo důležitých ekonomických ukazatelů. Totiž i v takových případech volatilita roste.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 54/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt