ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 62/2015

Deutsche Derivate Verband

Slaví 10 let

čislo 2015/62 - 22.02.2018

Deutsche Derivate Verband (DDV) oslavil 14. února své desáté výročí. Tato profesní organizace byla založena v roce 2008, těsně v předvečer globální finanční krize. Zvláště na počátku bylo mnoho pochybovačů, kteří v DDV viděli ne příliš průbojnou instituci. Jejich soudy byly unáhlené. Časy se ale změnily. Za posledních deset let se původně "křehká malá rostlina" stala slyšitelnou a vnímavou komunitou tržních zájmů, která již mnohokrát naplnila očekávání. Dnes jen málo z těch, kteří zůstávají věrní investicím do strukturovaných cenných papírů, vzpomíná na minulé bouřlivé časy. Od zaměstnanců DDV a zástupců emitentů se v prvních deseti letech aktivní činnosti vyžadovalo opravdu hodně. Výbory a pracovní skupiny musely jednat rychle, efektivně a dosáhnout udržitelných výsledků. To se podařilo obdivuhodným způsobem. Společně byly přijaty jednotné standardy, vytvořena zřetelně vyšší transparentnost a na široké rovině došlo k přenosu znalostí. V mnoha iniciativách a v početných velkých i malých projektech si DDV vydobyla svoji současnou pověst. Je to skvělý příklad úspěšné moderní advokacie, která se zaměřuje jak na ochranu investorů, tak na legislativní proces a nabízí řešení. Je proto důležité, aby DDV i v budoucnosti pokračovala ve svých aktivitách, zůstala věrna svým vysokým standardům, a měla i nadále silný hlas. U ochrany investorů jsou znalost a samoregulace určitě účinnější než zákazy.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 62/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt