ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 64/2015

Deutsche Bank

DWS IPO

čislo 2015/64 - 21.03.2018

Je pravda, že aktuální chart kur­zového vývoje akcií Deutsche Bank příliš nevybízí k vstupní in­vestici. Přesto rizikově uvědomělí in­vestoři mohou nové investiční an­gažmá zvažovat, pokud ne přímo do akcií této největší německé banky, tak alespoň do investiční­ho certifikátu, který umožní čás­tečnou ochranu vloženého kapitá­lu. V současnosti existuje několik důvodů, aby se akciový kurz při­nejmenším stabilizoval. Více v aktuálním vydání ZertifikateJournalProsím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 64/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt