ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 59/2015

Anouch Wilhelms

Commerzbank

čislo 2015/59 - 08.11.2017

DAX dosáhl poprvé v téměř své 30leté historii hodnoty 13.000 bodů. Všechny společnosti obsa­žené v indexu tak mají nyní do­hromady hodnotu okolo 1,2 bilionů eur. Jen dva tituly z indexu DAX přitom dosahují třímístného miliar­dového objemu. Největší společ­ností indexu je aktuálně SAP s 122 miliardami eur, následuje Si­emens s 106 miliardami eur. Za posledních 52 týdnů se do popředí dostaly i akcie Lufthansy. Ty vy­stoupaly o více než 150 procent během posledních dvanácti měsí­ců. Nicméně rok 2017 zatím není zdaleka tím nejlepším rokem DA-Xu za posledních 30 let. Na špici jsou roky 1993 a 1997, pak ná­sledují roky 1999 a 2003. Také v letech 1988 a 1989 si DAX připsal více než 30 procent. Letos si za­tím tento německý burzovní ba­rometr připsal plus ve výši zhruba 17 procent. Tím tento přední index dosáhl aktuálně rekordní úrovně. Také v oblasti certifikátů je DAX oblíbencem mnoha investorů. Bo­nus certifikáty mohou právě nyní představovat pro mnoho investorů zajímavou alternativu. U nich se vyplatí nezapomínat na několik je­jich specifik. V zásadě bonus cer­tifikáty disponují bariérou. Pokud je bariéra během platnosti certifi­kátu porušena, propadá nárok na bonus výnos a investor obdrží zpravidla výnos odpovídající kur­zovému vývoji indexu DAX nebo příslušného podkladového aktiva. Protože bonus certifikáty bývají v okamžiku nákupu zpravidla dražší než DAX samotný, může být na­konec ztráta pro držitele bonus certifikátu větší, než jaká by byla v případě přímé investice do pod­kladového aktiva například pomo­cí trackeru. Investice začíná být zajímává tehdy, pokud není barié­ra proražena. Pak investor vždy obdrží minimálně bonus výnos. Pokud by DAX rostl dokonce ještě výše, může investor někdy na tomto vývoji také participovat. To ale platí jen v případě takzvaných „klasických“ bonus certifikátů U jiné oblíbené varianty, „capped“ bonus, je při pozitivním vývoji podkladového aktiva vyplacen vždy maximálně bonus výnos. Další variantou jsou certifikáty s předponou „pro-“. U těchto certi­fikátů se podmínka na neporušení bariéry neuplatňuje po celou dobu platnosti produktu, ale jen po do­bu posledních tří měsíců před splatností. Kdo by naopak chtěl participovat na poklesu kurzu, může využít reverzních bonus certifikátů. Ty fungují přesně naopakProsím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 59/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt