ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 65/2015

Annouch Wilhelms

Commerzbank

čislo 2015/65 - 05.04.2018

Investoři reagují anticyklicky a kupují warranty na technologické akcie. To přinejmenším nabízí po­hled na statistiky Commerzbank v segmentu warrantů. U technolo­gických akcií patří call warrants mezi nejvíce obchodované warranty, ačkoli technologický in­dex Nasdaq 100 ztratil předminulý týden zhruba sedm procent. Na vrchol popularity se zařadil call warrant (ISIN DE000CV7ARE1) emitovaný na koncern Ama­zon.com s realizační cenou 1 650 dolarů, který má dobu trvání do prosince 2018. V nedávné minulosti ztratily akcie internetového obchodního gigantu kolem pěti procent. Přes­to byl call­warrant poptáván. In­vestoři, kteří do warrantu investu­jí, v principu očekávají růst ceny podkladových akcií. Aby se warrant nestal bezcenným, měla by do prosince 2018 vyšplhat ce­na Amazonu.com nad úroveň 1650 dolarů. Pokud chcete v aktuálním tržním prostředí do­sáhnout zisku, musí se Ama­zon.com dostat dokonce až nad úroveň téměř 1800 dolarů. "Break-Even" se tak nachází zhruba deset procent nad aktuální cenou akcie. 13.03.2018 dosáhly akcie Amazon.com své „proza­tím“ nejvyšší úrovně 1617,54 USD. Ovšem zajímavé to bude teprve až nad úrovní 1800 USD. Pokud se cena akcie Ama­zon.com zvýší na přibližně 1900 USD, vzroste hodnota call­warrantu o zhruba 100 procent. Podkladová akcie musí přidat „jen“ necelých 30 procent. Samo­zřejmě, tyto výpočty se týkají pouze pevného termínu splatnosti. V průběhu doby trvání může dojít k dalším cenovým pohybům, kte­ré jsou závislé na různých fakto­rech. Call­warrant na Ama­zon.com byl uveden na trh v lednu 2018 za emisní cenu 3,21 EUR. Podkladová akcie Ama­zon.com se ve stejném období obchodovala za 1300 USD. Dnes stojí tento call­warrant kolem de­seti eur. Kromě toho byly trhem poptávány také především call­warranty na Nasdaq 100 a také na jednotlivá podkladová aktiva jako jsou Facebook nebo Alibaba.Přehled nejvíce obchodova­ných call­warrantů a dalších pro­duktů je k dispozici na stránce Commerzbank.Zde investoři obdrží informace o nejvíce obchodovaných podkla­dových a investičních certifiká­tech.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 65/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt