ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 54/2015

Dlouhodobý výnos

Za trhem pokulhává

čislo 2015/54 - 31.08.2017

Od svého založení, přesně 15.července 1924, překonal Massachusetts Investors Trust celkem 16 recesí a bezmála 20 medvědích trhů. Jedno se mu ale nepodařilo, dlouhodobě překonat trh. V jednotlivých „izolovaných“ a „dobrých“ letech by to nebyl určitě žádný problém. Ovšem za celou dobu své existence tento fond výrazně pokulhává za dosaženou performance širokého tržního indexu S&P 500. Tato skutečnost je v současnosti umocněna tím, že aktivním manažerům a správcům majetku konkurují pasivní investiční strategie a investiční algoritmy. Od konce 20tých let minulého století až do července 2017 dosáhl široký akciový index největších amerických společností kumulativního výnosu přibližně ve výši 673.360 procent. Fond Massachusetts Investors Trust za stejné období zhodnotil pouze o 256.766 procent. Toto srovnání není úplně přesné. Rok 1957 se běžně považuje za rok uvedení indexu S&P 500, ale jeho historie je o několik desetiletí delší. Díky databázi společnosti Morningstar Inc. je možné tento původní index s 233 firmami přepočítat na výchozí hodnotu 100 a kalkulovat již od roku 1926. Tedy necelé dva roky po zahájení činnosti společnosti Massachusetts Investors Trust. Současný Chief Investment Officer Beatty působí ve fondu od roku 2004. Pod jeho vedením má fond pod správou aktiva ve výši 6.3 mld. dolarů a dosahuje průměrného ročního výnosu 8,7 procenta – známý index S&P 500 zhodnotil od roku 2004 průměrně 8,3 procenta p.a. Dle odhadů Morningstar z fondu v minulém roce odteklo 770 milionů dolarů. A v uplynulých 15 letech to dohromady dělá 7,5 miliardy. Segment levného pasivního investování nahlodává i tuto ikonu aktivní správy Investic.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 54/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt