ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 52/2015

Staronový trend:

eticky-ekologické strategie

čislo 2015/52 - 13.07.2017

Více než 45 procent drobných investorů v Německu zvýšilo podíl investičních certifikátů ve svých portfoliích. To je téměř dvakrát tolik v porovnání s rekem 2015. Téměř jedna třetina nechává tento poměr nezměněný. Pouze 23 procent respondentů uvedlo, že podíl certifikátů snížilo. Na tomto online průzkumu spolupracovalo mnoho významných finančních portálů a celkem se podílelo 1.490 respondentů, především z řad investorů, kteří si své portfolio sestavují samostatně bez využití služeb investičních poradců. „Němci tradičně patří mezi rizikově averzní investory. Ale stále více investorů se přiklání k investicím spojených s kapitálovými trhy. V prostředí nízkých úrokových sazeb je důležité, aby si investoři přizpůsobili své vlastní výnosově­rizikové profily. Široké spektrum strukturovaných cenných papírů přitom umožňuje realizovat výnos téměř při každém tržním vývoji. Protože výnosy z dluhopisů vykazují také částečně zvýšená rizika a samotná investice na akciových trzích se investorům jeví jako příliš ambiciózní, objevuje stále více investorů certifikáty jako investiční příležitost.“ Téměř 20 procent investorů kupujících investiční certifikáty (tj. o devět procent více než ještě v roce 2015) přikládá velký význam etickým a ekologickým aspektům alokace svého portfolia. Navíc každý čtvrtý investor udává, že tato kritéria mají při rozhodování stále větší význam. „Dlouhodobě udržitelný rozvoj tak již dávno není jen marketingovým pojmem, ale důsledně prosazovanou investiční strategií. Ekologické a eticky čisté investice jsou ale pro většinu investorů stále ještě spíše na vedlejší koleji. Na světě ale obecně roste zájem o tento typ investičních příležitostí, a v důsledku toho také rozmanitost podobných investičních koncepcí.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 52/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt