ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 44/2015

Magická hranice:

Snadno oslní

čislo 2015/44 - 17.03.2017

Čínské devizové rezervy neočekávaně vzrostly a v únoru se opět dostaly nad „magickou“ úroveň 3 biliony dolarů. Ke zvýšení rezerv došlo poprvé za osm měsíců a nárůst o 6,9 miliardy dolarů tak překonal „psychologicky důležitou hranici.“ Pro většinu obchodníků došlo ke zmírnění všeobecných obav globálních finančních trhů, že Čína plánuje další prudkou jednorázovou devalvaci své měny. Již od jara 2016 se čínská měna nachází ve zřetelném, střednědobém klesajícím trendu, který byl korigován teprve v polovině ledna 2017. Důvodem poklesu bylo zavedení regulačních opatření a snaha o stabilizaci yuanu. Intervencemi chtěla centrální banka zamezit silnému poklesu měny. Dokonce někteří tržní účastníci jsou velmi euforičtí a předpokládají, že únorový růst rezerv bude mít na čínskou konjunkturu blahodárný stabilizační vliv a budou povolovat tlaky na kapitálové odlivy. Přesto by neměl být poslední nárůst měnových rezerv přeceňován. Od června 2014 poklesly čínské devizové rezervy v celkovém přepočtu 1 bilion dolarů (průměrný měsíční odliv tak byl téměř ve výši 27 miliard dolarů). Současný příliv o 6,9 miliardy tak nemá velký význam a bez překonání „magické hranice“ by se tato zpráva nedostala ani do titulků. Ruku na srdce, kdo z tržních účastníků zaznamenal poslední červnové zvýšení rezerv o více než 14 miliard. Ovšem, je možné si nasadit růžové brýle a vidět světlo na konci tunelu - tj. přerušení současného trendu. Po prosincovém odlivu ve výši 40 miliard, byl v lednu zaznamenán pokles jen o 12 miliard dolarů. Je otevřené, zda tato růstová korekce je skutečně příčinou zlepšeného konjukturálního prostředí, nebo jen výsledkem masivních intervencí centrální banky.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 44/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt