ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 38/2015

Nákupy dluhopisů

ECB má čas 2-3 roky

čislo 2015/38 - 03.11.2016

Je eurozóna globálně největší problematickou oblastí? Chybné ocenění dluhopisového trhu je určitě nejvyšší v eurozóně, která dokonce i Japonsko odsune do pozadí. Co je největším rizikem? Nebezpečí, že dojde ke ztrátě důvěry v centrální banky. Na trzích by tato ztráta důvěry způsobila eskalaci. Pravděpodobným výsledkem by bylo zhroucení akciových trhů ve spojení s prudkým růstem úrokových sazeb. Ale sotva můžeme přesně identifikovat kdy a za jakých okolností by k této události došlo. Tak jako tak klíčovou otázkou je: „Jaké možnosti mají centrální banky, aby se citlivým způsobem dostaly z této fatální situace?“ Tato otázka může být odpovězena pouze teoreticky, protože dosud se nikomu – ani Američanům – nepodařilo dostat se z pasti nízkých úrokových sazeb. Tato změna bude patrně trvat řadu let. Vidíme to na příkladu Japonska, kde nyní dlouhodobá úroková sazba byla nuceně nastavena na úrovni 0 procent. Jaký vývoj lze konkrétně v příštích letech očekávat? Času již mnoho nezbývá. Po neomezenou dobu se nedá toto prostředí nulových úrokových sazeb udržet. Je nutné zohlednit kolik státních dluhopisů je v eurozóně, které by mohla ECB nakoupit. Jedná se o papíry v celkovém objemu 7 bilionu eur. ECB má 1 bilion eur už nakoupeno a každý rok k tomu přidá další. Pokud lze brát vážně evropský soudní dvůr, pak existuje ne zcela přesně definovaná horní hranice pro nákupy dluhopisů, která se pohybuje mezi 50-66 procenty. To znamená, že ECB by měla nákupy přestat v následujících 2-3 letech. Ledaže by státy ještě více a stejným způsobem „nafouknuly“ svoje dluhy. Potom by to ovšem byla přímá cesta k hyperinflaci.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 38/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt